Tel: +90 212 2246878 | Mail: info@senexpo.com.trNİJERYA ÜLKE BİLGİSİ

Resmi adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti
Nüfus : 177 milyon (2014 tahmini)
Yüzölçümü : 923.768 km²
Başkent : Abuja
Dil : İngilizce (resmi), Yoruba, İbo, Hausa
Din : İslam (%50), Hıristiyanlık (%40), yerli inançları (%10)
Kişi başına GSMH : 2800 ABD Doları (Satın alma gücü paritesi, 2013 itibariyle)
Para birimi: Naira (NGN), 1 Euro =229 NGN; 1 ABD Doları = 164.6 NGN (Mart 2014)

Nijerya 177 milyon nüfusu, 923.768 km² yüzölçümü büyüklüğüyle ve sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla Afrika kıtasında çok önemli bir ülke konumundadır. Genel olarak petrol ihracatı ve artan petrol fiyatlarıyla bağlantılı olarak diğer birçok Afrika ülkesinin aksine, Nijerya, büyük bir dış ticaret fazlası vermektedir ve gerek ihracatının, gerekse de ithalatının büyüklüğü bakımından Afrika kıtasının en önemli birkaç ekonomisinden biri haline gelmiştir.

Nijerya ekonomisinde petrol sektörü ile geleneksel tarım ve sınırlı düzeyde imalat sanayi şeklinde ikili bir yapı mevcuttur. Sömürge zamanında ticari tarım ürünleri üretilmeye başlanmış; liman, demiryolu ve yol yapımı gerçekleştirilmiştir.

Petrol sektörünün hızlı gelişimi büyümenin lokomotifi olmuştur. Resmi tahminlere göre, petrol sektörü federal devlet gelirlerinin %70- 80’ini, ihracat gelirlerinin %90’ını ve GSYİH’nın % 25’ini oluşturmaktadır. Nijerya ekonomisinin büyümesinde diğer önemli kaynak, petrol dışı sektördür. Tarım, taşımacılık, haberleşme ve havacılık sektörleri de Nijerya’da hızla gelişmektedir. Fakat önümüzdeki dönemde petrol sektörünün ağırlığını koruyacağı öngörülmektedir.

Nijerya’nın ihracatı:
93,55 milyar ABD doları (dünyada 38. ülke) (2013 itibariyle)

Başlıca ihracat yaptığı ülkeler: ABD %16.8, Hindistan %11.5, Hollanda %8.6, İspanya %7.8, Brezilya %7.6, Britanya %5.1, Almanya %4.9, Japonya %4.1, Fransa %4.1 (2012)

Başlıca ihraç ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri %95, kakao, kauçuk

Nijerya’nın ithalatı: 55.8 milyar ABD Doları (Dünyada 52. ülke) (2013 itibariyle)

Başlıca ithalat yaptığı ülkeler: Çin %18.3, ABD %10.1, Hindistan %5.5 (2012)

Türkiye ve Nijerya Arasındaki Ekonomik ilişkiler;

Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini geliştirmesi açısından Hedef Ülkelerden biri olarak seçilen Nijerya ile ticari ilişkilerimiz hızla gelişmektedir. 2012 yılında ihracatımız 439 milyon dolar, ithalatımız ise 1.124 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nijerya'ya ihracatımızda demir ve çelik ürünleri ihracatı %51,7'lik bir pay ile ilk sırayı almaktadır; bu ürünü %10,1'lik bir pay ile elektrik transformatörleri, %6,1'lik pay ile çimento takip etmektedir. İhracatımızda az da olsa öneme sahip diğer ürünler iplik üretme makineleri, maden işleme makineleri, bakır teller ve mayalar şeklinde sıralanıyor.

Nijerya’dan ithalatımız dörtlü bazda 40 kalemdir. 2012 yılı itibarıyla Nijerya’dan ithalatımızda önem arz eden başlıca ürünler petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar,ham petrol, yağlı tohumlar, koyun ve kuzuların dabaklanmış derileri, işlenmiş aluminyum, diğer hayvanların deri ve köseleleri ve tabi kauçuktur. 2012 yılı ithalatımızda petrol gazları ve ham petrolün payı %90; yağlı tohumların payı ise %7,3’dür.


Türkiye – Nijerya Arasındaki Ticari Anlaşmalar;

I. Dönem KEK Toplantısı (Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması) – 22.10.1986 Denizcilik Anlaşması – 08.10.1996 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması – 08.10.1996 Ticaret Anlaşması – 08.10.1996
II. Dönem KEK Toplantısı Protokolü – 08.10.1996 III. Dönem KEK Toplantısı Protokolü -14.06.2001
IV.Dönem KEK Toplantısı Protokolü – 11.11.2010 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı